Příspěvky

Polsko

Pohádka v reálu

Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli

Moje generace mýma očima vs. očima mých rodičů

Pamatuj, ani kapka vody!

Volání divočiny, tentokrát ne od Londona

Komiks

Potřebuji mobilní telefon v každé situaci?

Sláva vítězům, čest poraženým!

Prostě o lyžáku

Z deníku pesimisty #3

Velikonoční košík zábavy

Slovotvorba podle žáka 2.A